Promo Design
4. november 2022 / 0 Comments / Entreprenør

Maskiner og utstyr – et komplisert regnestykke for moderne entreprenører

Artikkelen er sponset.

Moderne entreprenørselskaper prøver å navigere et komplekst marked, med markedsvilkår og forretningsmuligheter som er i konstant utvikling. For eksempel har inflasjon og stigende renter ført til et strammere marked i løpet av 2022, med færre prosjekter fra både offentlige og private aktører. I et slikt marked er optimal ressursutnyttelse avgjørende, noe som fører til et komplekst regnestykke for entreprenørbedrifter som vil overleve i markedet.

Balanse mellom just-in-time og kontinuerlig drift

Mange moderne forretningsprosesser bygger på såkalt «just-in-time, der poenget er at virksomheter prøver å redusere lokalt lager og tilhørende bundet kapital. Denne logikken gjelder også for entreprenørvirksomheter, for eksempel i form av begrenset lager med tilbehør og slitedeler. I dag er de mulig å bestille klyper til gravemaskin og andre reservedeler og utstyr på nett, noe som fører til at det er gjennomførbart å ha et begrenset utvalg på lokalt lager til enhver tid.

Samtidig er det åpenbart avgjørende at maskiner ikke står ubrukte, noe som kanskje da også vil føre til at ansatte står uten arbeidsoppgaver. Her er det viktig å finne en balanse, slik at de riktige reservedelene og annet utstyr er på plass på anleggsstedet når det er behov for dem.

Leasing er den dominerende finansieringsformen

Alle entreprenørvirksomheter som utfører oppgaver med maskiner trenger fysisk utstyr. Imidlertid er majoriteten av maskinene på norske anleggsplasser leaset, noe som betyr at det ikke er entreprenørselskapet som eier maskinen. En slik finansieringsform gir forutsigbar økonomi, kombinert med redusert behov for store investeringer. Derfor legger leasing også til rette for at entreprenører kan benytte moderne og oppdaterte maskiner, som kanskje ellers hadde vært umulige å anskaffe.

Samtidig er det åpenbart viktig å husk på at leasingforpliktelser også representerer en kostnad både i dag og i fremtiden. Det er noe som selskapet må ta høyde for ved planlegging, slik at også dette aspektet er hensyntatt i det kompliserte regnestykket med maskiner og utstyr.


Share:

Handle smart når du er på jakt etter nye verktøy på nett

Denne artikkelen inneholder annonsert innhold. I dag er det mulig å handle praktisk talt alt mellom himmel og jord på nett, og verktøy er selvfølgelig…

Read More

Lagerstativer: Maksimer plass og organisering

Denne artikkelen inneholder annonsert innhold. Lagerreoler er en grunnleggende komponent i effektive oppbevaringsløsninger, designet med funksjonalitet i forkant. De er konstruert for å maksimere plass…

Read More
About the author

Promodesign: